Facebook

Sözlük

compound

verb

Türkçe'si birleştirmek; berbat etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Researchers claim to have developed a compound that might rejuvenate the heart and the muscles.
Araştırmacılar, kalbi ve kasları gençleştirebilen bir bileşik geliştirmiş olduklarını iddia etmektedirler.

noun

Türkçe'si karışım, bileşim
Tür noun
Örnek Cümle
The atoms of a compound are held together by forces of attraction called 'chemical bonds'.
Bir bileşiğin atomları, 'kimyasal bağlar' adı verilen çekim güçlerince bir arada tutulur.