Facebook

Sözlük

comprehensive

adjective

Türkçe'sikapsamlı,detaylı
Türadjective
Örnek Cümle
The topic under discussion was so complex and comprehensive that each speaker exceeded the time allotted to him.
Tartışılan konu o kadar karmaşık ve kapsamlıydı ki her konuşmacı kendisine tanınan süreyi aştı.