Facebook

Sözlük

compressed

adjective

Türkçe'si sıkıştırılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Diamonds are much coveted for their exquisite beauty, but the simple truth is that they are just compressed crystallized carbon.
Elmaslar, muhteşem güzellikleri için çok şiddetle arzu edilir, ancak basit gerçek şu ki onlar sadece sıkıştırılmış kristalize karbondur.