Facebook

Sözlük

compressed

adjective

Türkçe'sisıkıştırılmış
Türadjective
Örnek Cümle
Hence they can be compressed, or forced into a smaller space.
Bu bakımdan sıkıştırabilir ya da daha küçük bir yere zorla konulabilirler.