Facebook

Sözlük

computer

noun

Türkçe'sibilgisayar
Türnoun
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.