Facebook

Sözlük

conceal

verb

Türkçe'sigizlemek,saklamak
Türverb
Örnek Cümle
In his statement, he did not conceal the fact that Serbia’s hard-line attitude had led to the breakdown of the talks.
Demecinde, Sırbistan’ın katı tutumunun görüşmelerin kesilmesine yol açtığı gerçeğini saklamadı.