Facebook

Sözlük

concentrated

adjective

Türkçe'si konsantre olmuş
Tür adjective
Örnek Cümle
Most of the iron reservoirs of the country are concentrated in central Anatolia.
Ülkenin demir yataklarının çoğu Orta Anadolu'da toplanmıştır.