Facebook

Sözlük

concept

noun

Türkçe'si kavram
Tür noun
Örnek Cümle
Evolution, which is a fundamental concept of biology, can be defined as genetic changes occurring overtime.
Biyolojinin temel bir kavramı olan evrim, zaman içinde meydana gelen genetik değişiklikler olarak tanımlanabilir.