Facebook

Sözlük

concept

noun

Türkçe'si kavram
Tür noun
Örnek Cümle
Originally, humanism was a concept used to define the education based on the ancient Greek and Latin classics.
Başlangıçta, hümanizm eski Yunan ve Latin klasiklerine dayalı eğitimi tanımlamak için kullanılan bir kavramdı.