Facebook

Sözlük

concept

noun

Türkçe'si kavram
Tür noun
Örnek Cümle
The first World Cup was held in Montevideo in 1930, but the concept of such a competition had been born at a FIFA congress held in Antwerp in 1920.
İlk Dünya Kupası 1930’da Monte video’da yapıldı, ancak böyle bir yarışma kavramı, 1920’de Antwerp’te yapılan bir FIFA kongresinde doğmuştu.