Facebook

Sözlük

concern

verb

Türkçe'siilgilenmek, endişelenmek
Türverb
Örnek Cümle
The tropical timber trade has been a major focus of international concern because of the role it plays in rain forest destruction.
Tropikal kereste ticareti, yağmur ormanlarının tahribinde oynadığı rol nedeniyle, uluslararası kaygının önemli bir adağı olmuştur.

noun

Türkçe'siendişe, kaygı; ilgi
Türnoun
Örnek Cümle
The commentators expressed their concern that Germany's economic problems would force the Central Bank to maintain high interest rates.
Yorumcular, Almanya'nın ekonomik sorunlarının, Merkez Bankasını, yüksek faiz oranlarını korumaya zorlayacagı endisesini dile getirdiler