Facebook

Sözlük

concern

verb

Türkçe'si ilgilenmek, endişelenmek
Tür verb
Örnek Cümle
Humans have cut down trees for thousands of years, yet concern about deforestation is fairly recent.
İnsanlar binlerce yıldır ağaçları kesiyorlar ama ormansızlaştırmayla ilgili endişeler oldukça yeni.

noun

Türkçe'si endişe, kaygı; ilgi
Tür noun
Örnek Cümle
The commentators expressed their concern that Germany's economic problems would force the Central Bank to maintain high interest rates.
Yorumcular, Almanya'nın ekonomik sorunlarının, Merkez Bankasını, yüksek faiz oranlarını korumaya zorlayacagı endisesini dile getirdiler