Facebook

Sözlük

concerned with

prepositional phrase

Türkçe'si ile ilgili
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The article he has published is concerned with the way matter behaves at very low temperatures.
Onun yayınladığı makale, maddenin çok düşük sıcaklıklardaki davranış biçimi ile ilgilidir.