Facebook

Sözlük

concerning

preposition

Türkçe'siile ilgili
Türpreposition
Örnek Cümle
French physiologist Claude Bernard made major discoveries concerning the role of the pancreas in the digestive system.
Fransız hekim Claude Bernard, pankreasın sindirim sistemindeki rolü ile ilgili olarak önemli buluşlar yapmıştır.