Facebook

Sözlük

conclusion

noun

Türkçe'si sonuç
Tür noun
Örnek Cümle
Inductive reasoning that arrives at a general conclusion based on multiple observations or multiple occurrences.
Tümevarım yoluyla akıl yürütme, çok yönlü gözlemler ve çok yönlü oluşlara dayanarak genel sonuca varan akıl yürütme sürecidir.