Facebook

Sözlük

condition

verb

Türkçe'si şartlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
On condition that we receive full support, we can finish the job on time.
Tam destek almak koşuluyla işi zamanında bitirebiliriz.

noun

Türkçe'si durum, koşul; hastalık
Tür noun
Örnek Cümle
In many-celled animals, hormones regulate growth, keep muscles in condition and perform many similar tasks.
Çok hücreli hayvanlarda hormonlar büyümeyi düzenler, kasları formda tutar ve benzeri daha birçok görevi yerine getirir.