Facebook

Sözlük

conduct

verb

Türkçe'si yürütmek; iletmek
Tür verb
Örnek Cümle
Most sociologists maintain that the most significant element of culture that we must learn are values, norms of conduct and social roles.
Çoğu sosyolog, öğrenmemiz gereken en önemli kültür öğelerinin değerler, davranış normları ve, toplumsal roller olduğunu ileri sürer.

noun

Türkçe'si yürütme
Tür noun
Örnek Cümle
Most sociologists maintain that the most significant element of culture that we must learn are values, norms of conduct and social roles.
Çoğu sosyolog, öğrenmemiz gereken en önemli kültür öğelerinin değerler, davranış normları ve, toplumsal roller olduğunu ileri sürer.