Facebook

Sözlük

conducting

adjective

Türkçe'siiletken,geçiren
Türadjective
Örnek Cümle
The main purpose of conducting a drug testing program is to ensure that the drug addiction is completely eliminated among the people.
Uyuşturucu testi program yürütmenin temel amaç insanlar arasında ilaç bağımlılığın tamamen ortadan kaldırmayı sağlamaktır.