Facebook

Sözlük

conducting

adjective

Türkçe'si iletken,geçiren
Tür adjective
Örnek Cümle
The dendrites convey impulses to the cell body, the axon, which is the main conducting fiber conveys impulses away from the cell body.
Dandritler uyarılan hücre kütlesine taşırlar; ana ileticisi iplikçik olan akson ise uyarıları hücre kütlesinin dışına taşır.