Facebook

Sözlük

configuration

noun

Türkçe'sibiçim, yapılandırma
Türnoun

Alternatif öneriler:

configurereconfigure