Facebook

Sözlük

confined

adjective

Türkçe'si sınırlı,kısıtlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Prior to the 19th century, vocational training was confined almost exclusively to apprenticeship, and some crafts deliberately kept the number of trainees restricted.
19. yüzyıldan önce, mesleki eğitim neredeyse sadece çıraklıkla sınırlıydı ve bazı zanaatlar bilinçli olarak çırakların sayısını sınırlı tutuyordu.