Facebook

Sözlük

confronted

adjective

Türkçe'siyüzleştirilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Economists, like other social scientists, are sometimes confronted with the assertion that their discipline is not a science.
Diğer sosyal bilimciler gibi, ekonomistler de zaman zaman kendi alanlarının bir bilim olmadığı iddiasıyla karşı karşıya kalırlar.