Facebook

Sözlük

congenital

adjective

Türkçe'sidoğuştan gelen
Türadjective
Örnek Cümle
Due to his congenital speech defect, he’s always felt uncomfortable when he is with people other than his family.
Doğuştan gelen konuşma bozukluğu yüzünden, ailesinin dışında insanlarla birlikteyken kendini hep rahatsız hissetmiştir.