Facebook

Sözlük

congress

noun

Türkçe'si kongre,kurultay,meclis
Tür noun
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.