Facebook

Sözlük

consequent

adjective

Türkçe'si sonucu olan
Tür adjective