Facebook

Sözlük

consequently

connector

Türkçe'sisonuç olarak,bu yüzden
Türconnector
Örnek Cümle
The changing lifestyle, alcohol and drug abuse results in stress, tension and consequently in frequent headache.
Değişen yaşam tarzı, alkol ve madde bağımlılığı stres, tansiyon ve sonuç olarak sık baş ağrısıyla sonuçlanır.