Facebook

Sözlük

consequently

conjunction

Türkçe'sisonuç olarak,bu yüzden
Türconjunction
Örnek Cümle
Pressure is in direct proportion to absolute temperature, since the higher the temperature, the more rapid the motion of the molecules, and consequently the greater the pressure exerted on the walls of the container.
Basınç mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır çünkü yükseldikçe moleküllerin hareketi daha çok hızlanır ve sonuçta kabın duvarlarına daha çok basınç yapar.