Facebook

Sözlük

conservation

noun

Türkçe'sikoruma
Türnoun
Örnek Cümle
Despite the critical need for more effective conservation and sustainable use, the loss of biodiversity continues.
Daha etkili koruma ve sürdürülebilir kullanıma ciddi ihtiyaca rağmen biyoçeşitlilik kaybı devam ediyor.

Alternatif öneriler:

conservationistconservative