Facebook

Sözlük

conservation

noun

Türkçe'si koruma
Tür noun
Örnek Cümle
Energy conservation begins with the design and construction of a new home and carries through to your daily living habits.
Enerji tasarrufu yeni bir evin tasarımı ve inşaatıyla ve günlük yaşam alışkanlıklarımızın gerçekleşmesiyle başlar.