Facebook

Sözlük

consider

verb

Türkçe'si düşünmek; ... olarak görmek
Tür verb
Örnek Cümle
Some historians consider the 1970s to be the beginning of a new cultural transformation in the West.
Bazı tarihçiler, 1970'leri, batıda yeni bir kültürel değişimin başlangıcı olarak düşünür.