Facebook

Sözlük

considerable

adjective

Türkçe'siönemli, hatırı sayılır derecede
Türadjective
Örnek Cümle
It took even longer for them to take note of the often considerable differences which exist between the official and literary languages, on the one hand, and the colloguial language even of those prestige figures whose behaviour generally appears most worthy of imitation.
Dil sözcüğünün genellikle kısıtlı bir anlamda kullanılması, aynı özdeşleştirmeden kaynaklanır.