Facebook

Sözlük

considerable

adjective

Türkçe'si önemli, hatırı sayılır derecede
Tür adjective
Örnek Cümle
I am of the opinion that the band will lose a considerable amount of local support due to this action.
Bu eylemden dolayı grubun yerel desteğin önemli miktarını kaybedeceği fikrindeyim.