Facebook

Sözlük

considerable

adjective

Türkçe'siönemli, hatırı sayılır derecede
Türadjective
Örnek Cümle
There has always been a considerable debate as to whether tuition after school is good for students or bad.
Okuldan sonra özel dersin öğrenciler için iyi yada kötü olup olmadığına dair her zaman önemli bir tartışma vardır.

Alternatif öneriler:

considerablyinconsiderable