Facebook

Sözlük

considerable

adjective

Türkçe'si önemli, hatırı sayılır derecede
Tür adjective
Örnek Cümle
The situation carries considerable dangers not only for pure science but applied science as well.
Bu durum yalnızca kurumsal bilim için değil, uygulamalı bilim için de önemli tehlikeler taşımaktadır.