Facebook

Sözlük

considerate

adjective

Türkçe'sidüşünceli,nazik
Türadjective
Örnek Cümle
He was considerate enough to give his seat to an old lady.
Yerini yaşlı bir hanıma verecek kadar düşünceliydi (nazikti).