Facebook

Sözlük

considerately

adverb

Türkçe'sidüşünceli bir şekilde
Türadverb