Facebook

Sözlük

consistent

adjective

Türkçe'siistikrarlı, tutarlı
Türadjective

Alternatif öneriler:

consistentlyinconsistent