Facebook

Sözlük

conspicuous

adjective

Türkçe'siapaçık,belli
Türadjective

Alternatif öneriler:

conspiracyconspirator