Facebook

Sözlük

constant

adjective

Türkçe'sisabit
Türadjective
Örnek Cümle
Similarly, loneliness or constant feeling of hopelessness, anxiety or other psychological problems give rise to stress.
Benzer olarak yalnızlık yada sürekli umutsuzluk hissi, endişe yada psikolojik sorunlar strese sebep olur.

Alternatif öneriler:

constableconstantly