Facebook

Sözlük

constant

adjective

Türkçe'si sabit
Tür adjective
Örnek Cümle
A large number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da çok sayıda insan sürekli açlık korkusu içinde yaşarlar.