Facebook

Sözlük

constitution

noun

Türkçe'si anayasa
Tür noun
Örnek Cümle
Most French politicians did not think that theEuropean Union Constitution would beoverwhelmingly rejected by the people.
Çoğu Fransız siyasetçi, Avrupa BirliğiAnayasası’nın halk tarafından ezici bir şekildereddedileceğini sanmıyordu.