Facebook

Sözlük

consumption

noun

Türkçe'sitüketim
Türnoun
Örnek Cümle
Studies have shown that the regular consumption of milk helps to maintain bone health and prevent osteoporosis.
Araştırmalar düzenli süt tüketiminin kemik sağlığını korumaya ve osteoporozu önlemeye yardım ettiğini göstermektedir.