Facebook

Sözlük

consumption

noun

Türkçe'si tüketim
Tür noun
Örnek Cümle
Water consumption in London is relatively low compared to other major cities.
Diğer büyük şehirlerle karşılaştırıldığında Londra'daki su tüketimi nispeten düşüktür.