Facebook

Sözlük

contact

verb

Türkçe'si temas kurmak
Tür verb
Örnek Cümle
Global warming appears as a chain of processes that stimulate one another by getting into cause and effect contact with global crisis.
Küresel ısınma, küresel krizle temas içinde olan sebep-sonuçla ilgilenerek bir diğerini tetikleyen bir süreçler zinciri olarak ortaya çıkar.

noun

Türkçe'si temas,ilişki
Tür noun
Örnek Cümle
At a certain temperature the strip bends sufficiently to break the contact, thereby switching off the burne.
Belli bir derecede, çubuk teması kesmeye yetecek ölçüde bükülür, böylece yakıcıyı söndürür.