Facebook

Sözlük

contact

verb

Türkçe'si temas kurmak
Tür verb
Örnek Cümle
The number of people who believe that there are beings on other planets waiting for us to contact them is quite high.
Diğer gezegenlerde, bizim kendileriyle irtibat kurmamızı bekleyen canlıların bulunduğuna inanan insanların sayısı oldukça fazladır.

noun

Türkçe'si temas,ilişki
Tür noun
Örnek Cümle
At a certain temperature the strip bends sufficiently to break the contact, thereby switching off the burne.
Belli bir derecede, çubuk teması kesmeye yetecek ölçüde bükülür, böylece yakıcıyı söndürür.