Facebook

Sözlük

contemporary

adjective

Türkçe'si çağdaş
Tür adjective
Örnek Cümle
In her books, the author examines the role of women in Indian society, and family relationships in contemporary life.
Yazar kitaplarında, kadınların Hint toplumundaki rolünü ve çağdaş yaşamda aile ilişkilerini incelemektedir.

noun

Türkçe'si çağdaş, akran
Tür noun
Örnek Cümle
In her books, the author examines the role of women in Indian society, and family relationships in contemporary life.
Yazar kitaplarında, kadınların Hint toplumundaki rolünü ve çağdaş yaşamda aile ilişkilerini incelemektedir.