Facebook

Sözlük

contemporary

adjective

Türkçe'si çağdaş
Tür adjective
Örnek Cümle
The Italian director Marco Ferreri, who died on May 11, 1997, was noted for his films that took a moral look at contemporary society.
11 Mayıs 1997'de ölen İtalyan film yönetmeni Marco Feneri, günümüz toplumunu ahlaki açıdan irdeleyen filmleriyle tanınırdı.

noun

Türkçe'si çağdaş, akran
Tür noun
Örnek Cümle
If this is so, early Chinese civilization was contemporary with the human settlements in the lands around the Euphrates (Mesopotamia) and the western Mediterranean (Ancient Egypt).
Birçok yapı bulunan büyük bir kente ilişkin kanıtlar var.