Facebook

Sözlük

continuation

noun

Türkçe'sidevam,süreklilik
Türnoun