Facebook

Sözlük

continue

verb

Türkçe'si devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
As global warming accelerates and our energy demands continue to rise, we have to have cleaner and more sustainable source of energy.
Küresel ısınma hızlandıkça ve enerji gereksinimlerimiz artmaya devam ettikçe, bizim daha temiz ve daha sürekli enerji kaynaklarına sahip olmamız gerekir.