Facebook

Sözlük

continuing

adjective

Türkçe'sidevam eden
Türadjective
Örnek Cümle
The continuing violence and insufficient infrastructure in Iraq show that the country won't prosper in the near future.
Irak'ta devam eden şiddet ve yetersiz altyapı, ülkenin yakın gelecekte refaha kavuşmayacağını göstermektedir.