Facebook

Sözlük

continuous

adjective

Türkçe'si devamlı,sürekli
Tür adjective
Örnek Cümle
The biggest problem with implementation of strategic goals is a continuous monitoring.
Stratejik hedeflerin uygulanmasıyla ilgili en büyük sorun, sürekli gözetimdir.