Facebook

Sözlük

contraction

noun

Türkçe'si büzülme,kasılma
Tür noun
Örnek Cümle
Even when we are not moving, our muscles are in a state of partial contraction known as muscle tone.
Hareket etmediğimizde bile, kaslarımız kas tonüsü olarak bilinen kısmî bir kasılma durumunda olur.