Facebook

Sözlük

contradictory

adjective

Türkçe'si çelişkili
Tür adjective
Örnek Cümle
Obviously, the Chairman’s contradictory statements aroused discontent among the members.
Belli ki başkanın çelişkili açıklamaları üyeler arasında hoşnutsuzluk yarattı.