Facebook

Sözlük

contrast

verb

Türkçe'si kıyaslamak
Tür verb
Örnek Cümle
In Muslim architecture, the dome is a striking feature and is used to form a contrast with the graceful minarets.
İslam Mimarisi'nde kubbe çarpıcı bir özelliktir ve zarif minarelerle bir tezat oluşturmak için kullanılır.

noun

Türkçe'si zıtlık, kıyaslama
Tür noun
Örnek Cümle
The new reforms in Turkey will not make any improvement, in contrast it may cause democracy to go worse.
Türkiye'deki yeni reformlar hiç gelişme sağlamayacak, aksine demokrasinin kötüleşmesine sebep olabilir.