Facebook

Sözlük

contrast

verb

Türkçe'sikıyaslamak
Türverb
Örnek Cümle
In Muslim architecture, the dome is a striking feature and is used to form a contrast with the graceful minarets.
İslam Mimarisi'nde kubbe çarpıcı bir özelliktir ve zarif minarelerle bir tezat oluşturmak için kullanılır.

noun

Türkçe'sizıtlık, kıyaslama
Türnoun
Örnek Cümle
In addition, they must achieve a sharp contrast between the specimen and its environment so that the specimen is clearly visible.
Ayrıca örnekle çevre arasında keskin bir ayrımı başarıyla sunmalıdır; böylece örnek açıkça görülebilir.