Facebook

Sözlük

contrast

verb

Türkçe'si kıyaslamak
Tür verb
Örnek Cümle
In contrast to the majority of American astronauts,Valentina Tereshkova, the first woman cosmonaut who went to space, was a textile factory worker when she entered the Soviet space programme.
Amerikalı astronotların çoğunluğunun tersine, uzaya giden ilk kadın kozmonot Valentina Tereskhkova, Sovyet uzay programına girdiğinde bir tekstil fabrikası işçisiydi

noun

Türkçe'si zıtlık, kıyaslama
Tür noun
Örnek Cümle
In Muslim architecture, the dome is a striking feature and is used to form a contrast with the graceful minarets.
İslam Mimarisi'nde kubbe çarpıcı bir özelliktir ve zarif minarelerle bir tezat oluşturmak için kullanılır.