Facebook

Sözlük

contribute to

phrasal verb

Türkçe'si katkıda bulunmak, sebep olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Geneticists estimate that, along with various environmental factors, at least fifteen genes may contribute to anxiety and susceptibility to stress.
Genetikçiler, çeşitli çevresel faktörlerin yanı sıra, en az on beş genin ankziyete ve strese karşı hassasiyete neden olabileceğini tahmin ediyorlar.