Facebook

Sözlük

contribute

verb

Türkçe'si katkıda bulunmak,sebep olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Personnel management deals particularly with the problems of obtaining employees and developing relationships; so that the employees will contribute their maximum potential to the goals of the organization.
Personel yönetimi işçilerin iş yerinin amaçlan doğrultusunda bütün güçleriyle katkıda bulunmaları için özellikle işçi alma ve ilişkileri geliştirme işiyle uğraşır.