Facebook

Sözlük

contribute

verb

Türkçe'sikatkıda bulunmak,sebep olmak
Türverb
Örnek Cümle
It is obvious that the Atatürk Dam will greatly contribute to the agricultural development of the region.
Atatürk Barajı'nın, bölgenin tarımsal kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlayacağı açıktır.