Facebook

Sözlük

control

verb

Türkçe'si kontrol etmek,denetlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Although the British gained control of the Alabama region in 1763 with the Treaty of Paris, they had to cede almost all of the region to the US and Spain after the American Revolution.
İngilizler 1763’te Paris Antlaşması’yla Alabama bölgesinin kontrolünü ele geçirmelerine rağmen, Amerikan Devrimi’nden sonra bölgenin hemen hemen tümünü Birleşik Devletler’e ve İspanya’ya bırakmak zorunda kaldılar.

noun

Türkçe'si kontrol,teftiş
Tür noun
Örnek Cümle
She has very little control over the children.
Çocuklar üzerinde pek az kontrolü var.