Facebook

Sözlük

control

verb

Türkçe'sikontrol etmek,denetlemek
Türverb
Örnek Cümle
Even more important than knowledge of the resources of the source language is a complete control of the receptor language.
Kaynak dilin zenginliklerini bilmekten daha önemlisi, alıcı dil üzerinde tam bir denetime sahip olmaktır.

noun

Türkçe'sikontrol,teftiş
Türnoun
Örnek Cümle
Weight control is a problem that many people throughout the world must face every day.
Kilo kontrolu dünya çapında birçok insanın her gün yüzyüze geldiği bir problemdir.