Facebook

Sözlük

control

verb

Türkçe'si kontrol etmek,denetlemek
Tür verb
Örnek Cümle
In the late 1960s in Britain, the Wilson government tried to win the Unions’ support in order to control the effect of wage increases on inflation.
1960’ların sonlarında İngiltere’de Wilson hükümeti, ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini kontrol edebilmek için sendikaların desteğini kazanmaya çalıştı.

noun

Türkçe'si kontrol,teftiş
Tür noun
Örnek Cümle
Though the drugs used in the treatment of malariaare extremely important, the control of the mosquito, which causes the disease, is even more so.
Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar son derece önemli olsa da hastalığa neden olan sivrisineğin kontrolü çok daha önemlidir.