Facebook

Sözlük

control

verb

Türkçe'si kontrol etmek,denetlemek
Tür verb
Örnek Cümle
in the forefront of pollution control policies since the 1960s.
1960'lardan beri kirlilik denetim politikalarının ön sıralarında.

noun

Türkçe'si kontrol,teftiş
Tür noun
Örnek Cümle
Science both improves the structure of society and helps man to gain increasing control over his environment.
Bilim hem toplumun yapısını değiştirir hem de insanın çevresi üzerinde denetiminin artmasına katkıda bulunur.