Facebook

Sözlük

controlled

adjective

Türkçe'si kontrol edilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Even though headaches cannot essentially be cured, they could be controlled with certain way of life change.
Baş ağrıları aslında tedavi edilemez olsa da, belirli bir yaşam değişikliğiyle kontrol edilebilir.