Facebook

Sözlük

controlled

adjective

Türkçe'sikontrol edilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Of all the products offered to consumers, food and drugs are the ones most strictly controlled by laws.
Tüketiciye sunulan bütün ürünler içinde, yiyecek ve ilaçlar kanunlarla en sıkı denetlenenlerdir.

Alternatif öneriler:

controlleruncontrolled