Facebook

Sözlük

convenient

adjective

Türkçe'siuygun
Türadjective
Örnek Cümle
Now the more convenient oral vaccines, such as the Sabin, are used most.
Birçok değişik virüs türünün neden olduğu grip için birkaç aşı geliştirilmiştir.