Facebook

Sözlük

convenient

adjective

Türkçe'si uygun
Tür adjective
Örnek Cümle
The permanence of the natural numbers is due to the fact that they are the counting numbers; and man, from the earliest times, found it convenient to count objects.
Doğal sayıların kalıcılığı sayma sayılan olmalarından ileri gelir; insanoğlu en eski zamanlardan beri nesneleri saymayı uygun bulmuştur.