Facebook

Sözlük

convey

verb

Türkçe'si iletmek,taşımak
Tür verb
Örnek Cümle
The dendrites convey impulses to the cell body, the axon, which is the main conducting fiber conveys impulses away from the cell body.
Dandritler uyarılan hücre kütlesine taşırlar; ana ileticisi iplikçik olan akson ise uyarıları hücre kütlesinin dışına taşır.