Facebook

Sözlük

cooled

adjective

Türkçe'sisoğutulmuş
Türadjective
Örnek Cümle
The vapour is then cooled so that it condenses again.
Buhar daha sonra yine soğutulur, böylece yeniden yoğunlaşır.