Facebook

Sözlük

cooperate

verb

Türkçe'siişbirliği kurmak
Türverb
Örnek Cümle
We decided to cooperate in the new research project.
Yeni araştırma projesinde işbirliği yapmayı kararlaştırdık.