Facebook

Sözlük

corner

verb

Türkçe'siköşeye sıkıştırmak
Türverb
Örnek Cümle
The shop on the corner is a bookstore.
Köşedeki dükkan bir kitapçı dükkanıdır.

noun

Türkçe'siköşe
Türnoun
Örnek Cümle
About half of the worlds population lives in the southeast corner of Asia, on about one tenth of the worlds land, and about one fifth lives in Europe.
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, aşağı yukarı yeryüzündeki karaların onda biri üzerindeki Asya'nın güneydoğu ucunda (yaşamaktadır), yaklaşık beşte biri de Avrupa'da yaşamaktadır.