Facebook

Sözlük

corner

verb

Türkçe'si köşeye sıkıştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The buildings on the corner belong to the Ministry of Education.
Köşedeki binalar Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

noun

Türkçe'si köşe
Tür noun
Örnek Cümle
Most of the houses in this street have been pulled down, but the old shop at the corner has not been touched yet.
Bu sokaktaki evlerin çoğu yıkılmış, ama köşedeki eski dükkâna dokunulmamış.