Facebook

Sözlük

correct

adjective

Türkçe'sidoğru
Türadjective
Örnek Cümle
One cannot correct all the wrongs in the world.
Kimse dünyadaki bütün hataları düzeltemez.

verb

Türkçe'sidüzeltmek,doğrulamak
Türverb
Örnek Cümle
Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, but it was difficult to determine the correct dosage because doctors could never be sure how much would be fatal.
Alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak kullanılmıştır, ancak doğru dozu belirlemek zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından asla emin olamıyorlardı.