Facebook

Sözlük

correct

adjective

Türkçe'si doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
Neither book gives the correct answer.
Kitapların hiçbiri doğru cevabı vermemekte.

verb

Türkçe'si düzeltmek,doğrulamak
Tür verb
Örnek Cümle
They believe that the best way to correct this is to encourage as many visitors as possible to come to see for themselves.
Bunu düzeltmenin en iyi yolunun olabildiğince çok ziyaretçinin ülkeyi görmek için kendilerinin gelmelerinin özendirilmesi olduğuna inanırlar.