Facebook

Sözlük

correct

adjective

Türkçe'si doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
A balanced diet containing correct amounts of the basic food substances is essential, but there is no evidence that when, or at what intervals, one eats makes the slightest difference.
Temel gıda maddelerini doğru miktarlarda içeren dengeli bir beslenme esastır, ancak ne zaman veya hangi aralıklarla yemek yenildiğinin en ufak bir fark oluşturduğuna ilişkin kanıt bulunmamaktadır.

verb

Türkçe'si düzeltmek,doğrulamak
Tür verb
Örnek Cümle
Neither book gives the correct answer.
Kitapların hiçbiri doğru cevabı vermemekte.