Facebook

Sözlük

correct

adjective

Türkçe'sidoğru
Türadjective
Örnek Cümle
A balanced diet containing correct amounts of the basic food substances is essential, but there is no evidence that when, or at what intervals, one eats makes the slightest difference.
Temel gıda maddelerini doğru miktarlarda içeren dengeli bir beslenme esastır, ancak ne zaman veya hangi aralıklarla yemek yenildiğinin en ufak bir fark oluşturduğuna ilişkin kanıt bulunmamaktadır.

verb

Türkçe'sidüzeltmek,doğrulamak
Türverb
Örnek Cümle
A balanced diet containing correct amounts of the basic food substances is essential, but there is no evidence that when, or at what intervals, one eats makes the slightest difference.
Temel gıda maddelerini doğru miktarlarda içeren dengeli bir beslenme esastır, ancak ne zaman veya hangi aralıklarla yemek yenildiğinin en ufak bir fark oluşturduğuna ilişkin kanıt bulunmamaktadır.